Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Κοινωνία

Επιτήρηση & κοινή γνώμη

Τι πιστεύουν οι Έλληνες πολίτες για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Δείκτες οικονομικής ασφυξίας των νοικοκυριών

Τι αναμένει η κοινή γνώμη για τα εισοδήματα, την αποταμίευση και τις τιμές των ακινήτων

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Η αναδιανομή εισοδήματος, που έχει συντελεσθεί τα τελευταία 4 χρόνια, σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση της φορολογίας στο ίδιο χρονικό διάστημα, αποτυπώνονται ευδιάκριτα σε 4 δείκτες μέτρησης του οικονομικού κλίματος.

Η κοινή γνώμη σήμερα, απέναντι στην εξέγερση του Πολυτεχνείου

Η συλλογική μνήμη για το ιστορικό γεγονός επιδεικνύει εντυπωσιακή αντοχή, ενώ παραμένει πάντοτε διαιρεμένη

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2012

Πέμπτη, 07 Μαρτίου 2013

Κατά το έτος 2012, το μέγεθος της εγχώριας (μικρο)διαφθοράς συρρικνώθηκε σημαντικά τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Η εν λόγω μεταβολή δεν θα πρέπει να εκληφθεί μόνον ως αποτέλεσμα της διαρκούσας οικονομικής κρίσης, αλλά και ως αποτέλεσμα της εκστρατείας κατά της διαφθοράς, που υλοποιείται πλέον συστηματικά στη χώρα. Ταυτοχρόνως, οι αλλαγές της τελευταίας τριετίας στη φορολογική πολιτική, δείχνουν να έχουν επηρεάσει σημαντικά και τις κοινωνικές αντιλήψεις, σχετικά με τη (μικρο)διαφθορά.