Η-ελληνική-κοινή-γνώμη-απέναντι-στη-διαφθορά
Η ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στη διαφθορά

Πανελλαδική ποσοτική διαδικτυακή έρευνα, σε δείγμα 1.002 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και άνω.

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) από την εταιρία aboutpeople, σε συνεργασία με την public issue.

Η συλλογή των δεδομένων υλοποιήθηκε από την aboutpeople, στο χρονικό διάστημα 19-21/11/2020. 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:

Άξονας 1: Αντιλήψεις για τη διαφθορά στην Ελλάδα

Άξονας 2: Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την ύπαρξη διαφθοράς

Άξονας 3: Πως τιμωρείται η διαφθορά στην Ελλάδα

Άξονας 4: Απόψεις και στάσεις σχετικά με την καταγγελία περιστατικών διαφθοράς

Άξονας 5: Αναγνωρισιμότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας