Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Άτομα Με Αναπηρία

Η εικόνα των ατόμων με αναπηρία στα ΜΜΕ

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2008

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.).

Θεματικές ενότητες:

  • Γενικές παρατηρήσεις
  • Πρόσβαση των ατόμων με αισθητηριακή αναπηρία στα προϊόντα των ΜΜΕ
  • Τι είναι η αναπηρία για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία
  • Η “ορατότητα” των ατόμων με αναπηρία στα ΜΜΕ
  • Πως περιγράφουν την εικόνα τους στα ΜΜΕ
  • Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους πιστεύουν ότι συμβαίνει αυτό
  • Σχέση των ΜΜΕ και της κοινής γνώμης
  • Πως θα ήθελαν οι ίδιοι να αντιμετωπίζονται και να παρουσιάζονται από τα ΜΜΕ