Η βία στην ελληνική κοινωνία σήμερα

Πανελλαδική ποσοτική διαδικτυακή έρευνα, σε δείγμα 1.000 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και άνω, Φεβρουάριος 2022

Η βία στην ελληνική κοινωνία σήμερα

Η βία στην ελληνική κοινωνία σήμερα

Η βία στην ελληνική κοινωνία σήμερα

Η βία στην ελληνική κοινωνία σήμερα

Η βία στην ελληνική κοινωνία σήμερα

Η βία στην ελληνική κοινωνία σήμερα

Η βία στην ελληνική κοινωνία σήμερα

Η βία στην ελληνική κοινωνία σήμερα

Η βία στην ελληνική κοινωνία σήμερα