Εξειδικευμένη Αναζήτηση

H Public Issue

Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001, από τον Γιάννη Μαυρή και είναι σήμερα μια από τις σημαντικότερες εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης στην Ελλάδα.

Έγινε ευρύτερα γνωστή, όταν καθιέρωσε στην Ελλάδα την χρήση των τηλεφωνικών δημοσκοπήσεων για την εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου, αλλά και για τις ακριβείς προβλέψεις της, στις βουλευτικές εκλογές του 2004 και του 2007.

Η Public Issue διαθέτει το προηγμένο σύστημα συλλογής δεδομένων Public Issue Contact Center, με 24 θέσεις εργασίας.

Είναι μέλος της ESOMAR (European Society for Opinion & Marketing Research), και του ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς).

Οι υπηρεσίες που παρέχει

Η Public Issue παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και ανάλυσης ερευνών κοινής γνώμης και ειδικών πληθυσμών, σε συνδρομητική βάση ή ad hoc.

Διαθέτει εξειδίκευση στην πολιτική και εκλογική έρευνα, την έρευνα Μέσων, την κοινωνική έρευνα, καθώς και στην έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή.

Εκδοτική δραστηριότητα

Η ερευνητική παρουσία της Public Issue συμπληρώνεται με την εκδοτική της δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα των σημαντικότερων ερευνών της εκδίδονται, κάθε χρόνο, σε ξεχωριστό τόμο (Βαρόμετρο 2006, Βαρόμετρο 2007).

Tο ανθρώπινο δυναμικό

Η Public Issue αποτελείται από μια ομάδα νέων επιστημόνων, που συνεργάζονται σταθερά και αποτελεσματικά την τελευταία δεκαετία. Τα ενδιαφέροντά τους καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων που περιλαμβάνει τις πολιτικές επιστήμες, τα οικονομικά, την κοινωνιολογία, την κοινωνική ψυχολογία, την στατιστική, την βιοστατιστική, την εξόρυξη γνώσης από δεδομένα (data mining), την επιχειρησιακή έρευνα και τη θεωρία λήψης αποφάσεων, τα Μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία, το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες.

Στην Public Issue απασχολούνται 14 άτομα ως μόνιμο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και 55 μόνιμοι ερευνητές μερικής απασχόλησης.

Πελάτες

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς
Εθνική Ασφαλιστική
Εθνική Τράπεζα
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ)
Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Παγκόσμιο ταμείο για τη Φύση (WWF)
Πανεπιστήμιο Αθηνών – τμήμα ΜΜΕ
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ)
REDS
Ραδιοφωνικός σταθμός ΣΚΑΙ
Τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
FORTUNE

Συνδρομητικές έρευνες & ερευνητικά εργαλεία

Politics. Έκθεση για την κοινή γνώμη στην Ελλάδα

Εμπιστευτική συνδρομητική υπηρεσία. Παρέχεται σε μηνιαία βάση από το 2004.

Δείκτης εμπιστοσύνης στους θεσμούς (GICI)

Ο Ελληνικός Δείκτης Εμπιστοσύνης στους Θεσμούς (Greek Index of Confidence in Institutions – GICI) αποτελεί ένα σημαντικό επιστημονικό εργαλείο για τη διαχρονική συγκριτική αξιολόγηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης στους σημαντικότερους θεσμούς. Διεξάγεται από το 2007.

3screen.gr

Συνδρομητική έρευνα για την τηλεόραση και τις νέες τάσεις της τηλεθέασης. Διαρκής έρευνα παρακολούθησης σε ημερήσια βάση (daily tracking). Διεξάγεται από το 2009.

Media Typology

Ετήσια συνδρομητική έρευνα για τις στάσεις της κοινής γνώμης απέναντι στην ενημέρωση. Διεξάγεται από το 2009. Στηρίζεται σε αντίστοιχη μεθοδολογία του Ινστιτούτου Pew.

Εθνική έρευνα για τη διαφθορά στην Ελλάδα

Ετήσια έρευνα σε έξι κύματα. Πραγματοποιείται για λογαριασμό της μη-κυβερνητικής οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς» από το 2007.

EcoTrends

Η έρευνα της Public Issue για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Διεξάγεται από το 2007.

Οικονομικό βαρόμετρο – Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (Consumer Climate Index -CCI)

Μηνιαία έρευνα για την οικονομική συμπεριφορά και το καταναλωτικό κλίμα. Βασίζεται στη μεθοδολογία του πανεπιστημίου του Michigan. Διεξάγεται από το 2007.

Public Pulse

Το διαδικτυακό πάνελ ερευνών κοινής γνώμης της Public Issue.

Το Public Pulse προωθεί αποφασιστικά τη διαδικτυακή συμμετοχή των ενεργών πολιτών, σε κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές έρευνες.

Όσοι και όσες συμμετέχουν σε αυτό, απαντούν σε επίκαιρες έρευνες, με μεγάλη και ενδιαφέρουσα θεματολογία.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η Εταιρεία Public Issue, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ το 25/05/2018 (στο εξής «ΓΚΠΔ»), ενημερώνει τους πολίτες, σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσων συμμετέχουν στις έρευνες κοινής γνώμης, που διενεργεί.

Η έρευνα κοινής γνώμης, όπως άλλωστε δηλώνει και ο ίδιος ο όρος, έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των συλλογικών και όχι των ατομικών στάσεων των πολιτών. Κατά συνέπεια, η ταυτοποίηση απόψεων και αντιλήψεων, όχι μόνον δεν είναι απαραίτητη, αλλά και ούτε αφορά το επιστημονικό αντικείμενο της κοινωνικής και πολιτικής έρευνας, που ενδιαφέρεται για τον πληθυσμό και όχι το άτομο.

Στις έρευνες της Εταιρείας, η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς, πάντοτε με τη συναίνεση των ερωτώμενων που συμμετέχουν στην έρευνα και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τον κώδικα δεοντολογίας ESOMAR/ΣΕΔΕΑ και τον Κανονισμό Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ).

Η Εταιρεία διεξάγει έρευνες κοινής γνώμης μεγάλης κλίμακας (large-scale surveys), στις οποίες αποτυπώνονται οι συλλογικές στάσεις και αντιλήψεις της κοινής γνώμης για θέματα πολιτικά, κοινωνικά, μέσων ενημέρωσης και κατανάλωσης. Η συμμετοχή των ερωτώμενων σε όλες τις έρευνες είναι εθελοντική και οι απαντήσεις συλλέγονται πάντοτε με τη συγκατάθεσή τους. Τα δημογραφικά δεδομένα που απαιτούνται για την ανάλυση των ερευνών και την εξαγωγή συμπερασμάτων είναι τα απολύτως απαραίτητα (π.χ. φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, θέση στην απασχόληση), ενώ η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται πάντοτε σε αθροιστική βάση, σε επίπεδο πληθυσμού.

Οι έρευνες της Εταιρείας είναι ανώνυμες και οι απαντήσεις των ερωτώμενων διατηρούνται στη βάση δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, αποσυνδεδεμένες από προσωπικά δεδομένα που καθιστούν εφικτή την ατομική ταυτοποίηση των απαντήσεων.

Η Εταιρεία:

Η Εταιρεία, ως μέλος του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ – www.sedea.gr) υπόκειται στον Ποιοτικό Έλεγχο Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ), σύμφωνα με τον οποίο οφείλει να ελέγχει, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, δειγματοληπτικά, τουλάχιστον 15% των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Αποκλειστικά και μόνο για αυτόν τον σκοπό, η Εταιρεία διατηρεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα τριών μηνών, το τηλέφωνο επικοινωνίας των συμμετεχόντων στην έρευνα, προκειμένου να γίνει έλεγχος της αυθεντικότητας των δεδομένων από τους αρμόδιους Ελεγκτές ΠΕΣΣ και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της έρευνας. Μετά το πέρας των τριών μηνών από την ολοκλήρωση της έρευνας, τα στοιχεία επικοινωνίας καταστρέφονται.

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, προστατεύοντάς τα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διαρροή, αλλοίωση ή αθέμιτη επεξεργασία. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το Τμήμα Μηχανογράφησης, είναι ενημερωμένοι και εφαρμόζουν τον ΓΚΠΔ, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η προστασία των δικαιωμάτων των ερωτώμενων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@publicissue.gr , υπόψη τμήματος προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί, με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τελευταία Ενημέρωση: 4/9/2019

Οικονομικά στοιχεία

Επιστροφή στην αρχή