Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001, από τον Γιάννη Μαυρή και είναι σήμερα μια από τις σημαντικότερες εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης στην Ελλάδα (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ: 8).

Έγινε ευρύτερα γνωστή, όταν καθιέρωσε στην Ελλάδα την χρήση των τηλεφωνικών δημοσκοπήσεων για την εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου, αλλά και για τις ακριβείς προβλέψεις της, στις βουλευτικές εκλογές του 2004 και του 2007.

Οι υπηρεσίες που παρέχει

Η Public Issue παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και ανάλυσης ερευνών κοινής γνώμης και ειδικών πληθυσμών, σε συνδρομητική βάση ή ad hoc.

Διαθέτει εξειδίκευση στην πολιτική και εκλογική έρευνα, την έρευνα Μέσων, την κοινωνική έρευνα, καθώς και στην έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή.

Εκδοτική δραστηριότητα

Η ερευνητική παρουσία της Public Issue συμπληρώνεται με την εκδοτική της δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα των σημαντικότερων ερευνών της εκδίδονται σε ξεχωριστoύς τόμους.

Πελατολόγιο

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς
Εθνική Ασφαλιστική
Εθνική Τράπεζα
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ)
Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Παγκόσμιο ταμείο για τη Φύση (WWF)
Πανεπιστήμιο Αθηνών – τμήμα ΜΜΕ
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ)
REDS
Ραδιοφωνικός σταθμός ΣΚΑΙ
Τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
FORTUNE

 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η Εταιρεία Public Issue, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ το 25/05/2018 (στο εξής «ΓΚΠΔ»), ενημερώνει τους πολίτες, σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσων συμμετέχουν στις έρευνες κοινής γνώμης, που διενεργεί.

Η έρευνα κοινής γνώμης, όπως άλλωστε δηλώνει και ο ίδιος ο όρος, έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των συλλογικών και όχι των ατομικών στάσεων των πολιτών. Κατά συνέπεια, η ταυτοποίηση απόψεων και αντιλήψεων, όχι μόνον δεν είναι απαραίτητη, αλλά και ούτε αφορά το επιστημονικό αντικείμενο της κοινωνικής και πολιτικής έρευνας, που ενδιαφέρεται για τον πληθυσμό και όχι το άτομο.

Στις έρευνες της Εταιρείας, η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς, πάντοτε με τη συναίνεση των ερωτώμενων που συμμετέχουν στην έρευνα και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τον κώδικα δεοντολογίας ESOMAR/ΣΕΔΕΑ και τον Κανονισμό Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ).

Οι έρευνες κοινής γνώμης αποτυπώνουν τις συλλογικές στάσεις και αντιλήψεις της κοινής γνώμης για θέματα πολιτικά, κοινωνικά, μέσων ενημέρωσης και κατανάλωσης. Η συμμετοχή των ερωτώμενων σε όλες τις έρευνες είναι εθελοντική και οι απαντήσεις συλλέγονται πάντοτε με τη συγκατάθεσή τους. Τα δημογραφικά δεδομένα που απαιτούνται για την ανάλυση των ερευνών και την εξαγωγή συμπερασμάτων είναι τα απολύτως απαραίτητα (π.χ. φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, θέση στην απασχόληση), ενώ η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται πάντοτε σε αθροιστική βάση, σε επίπεδο πληθυσμού.

Οι έρευνες είναι ανώνυμες και οι απαντήσεις των ερωτώμενων διατηρούνται στη βάση δεδομένων αποκλειστικά και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, αποσυνδεδεμένες από προσωπικά δεδομένα που καθιστούν εφικτή την ατομική ταυτοποίηση των απαντήσεων.

Η Εταιρεία:

  • Δεν ζητά, ούτε συλλέγει προσωπικά στοιχεία που ταυτοποιούν τους ερωτώμενους με τις απαντήσεις τους (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου, αριθμό ταυτότητας κλπ.),
  • Δεν διεξάγει επαναλαμβανόμενες έρευνες με σταθερά δείγματα ερωτώμενων (panel surveys),
  • Δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα για λόγους προώθησης ή διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών, και
  • Δεν διαβιβάζει, ούτε γνωστοποιεί ποτέ μεμονωμένες απαντήσεις ή προσωπικά δεδομένα των ερωτώμενων, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος (εταιρεία, φορέα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ή ιδιώτη).

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, προστατεύοντάς τα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διαρροή, αλλοίωση ή αθέμιτη επεξεργασία. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το Τμήμα Μηχανογράφησης, είναι ενημερωμένοι και εφαρμόζουν τον ΓΚΠΔ, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η προστασία των δικαιωμάτων των ερωτώμενων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@publicissue.gr , υπόψη τμήματος προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί, με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τελευταία Ενημέρωση: 11/11/2021

Οικονομικά στοιχεία

Επιστροφή στην αρχή