Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Πολιτικά Πρόσωπα

Έρευνα μετεκλογικού κλίματος

Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

  • Εντυπώσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα
  • Βεβαιότητα για το κόμμα επιλογής
  • Πολιτικός αρχηγός που βγήκε κερδισμένος
  • Πολιτικός αρχηγός που βγήκε χαμένος
  • Πολιτικό κόμμα που βγήκε κερδισμένο
  • Πολιτικό κόμμα που βγήκε χαμένο