Πολιτικό Βαρόμετρο, Οκτώβριος 2017 – Πολιτικό κλίμα

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.000 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 9-19/10/2017.