Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Μέσα Ενημέρωσης

Σε αυτή την ενότητα αναλύονται τα ευρήματα των ερευνών της εταιρείας σχετικά με τη χρήση των Μέσων Ενημέρωσης από το κοινό, αλλά και τις αντιλήψεις των πολιτών απέναντι σε αυτά.

Μία άλλη ανάλυση για τα ΜΜΕ και τις εκλογές

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2007

Η εταιρία [matrixMEDIA] καταγράφει και ταξινομεί ψηφιακά τις αναφορές που γίνονται στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης…