Πολιτικό Βαρόμετρο 162, Φεβρουάριος 2017 – ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Στάσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εθνική κυριαρχία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.002 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 7-16/2/2017.

Στάσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διχασμένη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει την τελευταία διετία η ελληνική κοινή γνώμη. Στη μέτρηση του Φεβρουαρίου, οι θετικές στάσεις υπερτερούν ελαφρώς των αρνητικών (52%, έναντι 47%). Πρόκειται για αντιστροφή της σχέσης θετικών/αρνητικών κρίσεων, που έχει ξανασυμβεί άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια της δεύτερης κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της συγκεκριμένης περιόδου, έχουν κυριαρχήσει σαφώς οι αρνητικές κοινωνικές στάσεις.

Η πλειοψηφία των πολιτών τάσσεται υπέρ της επανεθνικοποίησης ασκούμενων πολιτικών

Τα 2/3 των Ελλήνων πολιτών (66%) τάσσονται σήμερα υπέρ της επανεθνικοποίησης μέρους των εθνικών πολιτικών, που έχουν μεταβιβασθεί ή ασκούνται de facto από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις 11% των ερωτώμενων δηλώνει ικανοποιημένο από τον υφιστάμενο καταμερισμό αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις και την ΕΕ, ενώ αντίστοιχο ποσοστό, δηλαδή 1 στους 10 πολίτες, πιστεύει ότι η παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Στην αντιμετώπιση του ζητήματος, η διαφοροποίηση που προκύπτει, μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ είναι σημαντική (βλέπε διάγραμμα).

1