Ο ιδεολογικός άτλας των Ελλήνων: Οι σημερινές πολιτικές αξίες του εκλογικού σώματος

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 1.031 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 3-13/11/2009. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 29/11/2009.

Τα θέματα της έρευνας:

  • Στάσεις απέναντι σε πολιτικές αξίες
  • Αυτοτοποθέτηση σε ιδεολογικό ρεύμα
  • Κοινωνική αποδοχή των αξιών της Αριστεράς, του Κέντρου & της Δεξιάς
  • Στάσεις απέναντι στο δημόσιο & τον ιδιωτικό τομέα
  • Κοινωνική αποδοχή του σοσιαλισμού & του νεοφιλελευθερισμού
  • Τοποθέτηση της έννοιας “μεταρρυθμίσεις” στην κλίμακα Α/Δ
  • Στάσεις απέναντι στην κοινωνική αλλαγή
  • Στάσεις απέναντι σε μεταρρυθμίσεις & δικαιώματα
  • Μεταρρυθμίσεις & μέτρα που διαιρούν
  • Προοδευτικοί εναντίον συντηρητικών

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

gallery

Η παρουσίαση της έρευνας: