Η Ελληνική Κοινή Γνώμη απέναντι στις Αμερικανικές Εκλογές

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 510 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 03-04/09/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 07/09/2008.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: