Μετά τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 2008: Έρευνα για τη βία, το άσυλο και τα μέτρα αστυνόμευσης (22/03/2009)

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 522 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 19-20/03-2009.

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 22/03/2009.

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: