Εκτίμηση Εκλογικής Επιρροής

 Η Μεθοδολογία του πολιτικού Βαρόμετρου

[[timeline-graph width=500 height=300 tid=30,31,32,33,34,53 gid=3 maxy=60 ystep=6 ]]