Έρευνα για τη θρησκεία

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 608 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω. 15-17/01/2008. Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Forum ΑΓΟΡΑ ΙΔΕΩΝ για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στο ένθετο της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, “The Economist” 31/01/2008

Τo θέμα της έρευνας:

  • Θρησκεία Πολίτες και Δημόσιος Βίος

Τα αποτελέσματα της έρευνας: