Γνώμη για τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των προσφύγων – Νοέμβριος 2016

69%

Σχεδόν οι 7 στους 10 Έλληνες (69%) πιστεύουν ότι οι πρόσφυγες που παραμένουν στην Ελλάδα μάλλον δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία

1