Δημοψήφισμα 2015: Η ακτινογραφία των ψηφοφόρων του «ΟΧΙ»

 

1

2

Πηγή: PUBLIC ISSUE -Αθροιστικό αρχείο Ερευνών (Ν = 2.069 άτομα), 29/6-3/7/2015, στάθμιση με ψήφο Δημοψηφίσματος 2015