Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Tμήμα Κοινωνικής Έρευνας

Απαραίτητα προσόντα:

Αποστολή βιογραφικών εδώ με την ένδειξη “Για τη θέση στο τμήμα Κοινωνικής έρευνας”.