Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Tμήμα Πολιτικής Έρευνας

Απαραίτητα προσόντα:

Αποστολή βιογραφικών εδώ με την ένδειξη “Για τη θέση στο τμήμα Πολιτικής έρευνας”.