ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Πολιτικές αξίες & ιδεολογίες σήμερα στην Ελλάδα-1

Ο βαθύτατος μετασχηματισμός της ελληνικής κοινωνίας που προκάλεσε η συνεχιζόμενη εφαρμογή των πολιτικών της λιτότητας,  την τελευταία 7ετία, δεν περιορίζεται προφανώς μόνον στην οικονομία. Οι μεταβολές που έχουν επισυμβεί στην πολιτική και στην ιδεολογία είναι εξίσου δραστικές με τις οικονομικές.

Η έρευνα κοινής γνώμης της Public Issue για τις πολιτικές αξίες και ιδεολογίες στη σημερινή Ελλάδα παρέχει σημαντικές ενδείξεις για την ιδεολογική μεταστροφή η οποία έχει επισυμβεί. Στη μέτρηση αποτυπώνεται η υφιστάμενη κοινωνική αποδοχή συνολικά 14 επιλεγμένων πολιτικών αξιών και βασικών ιδεολογικών ρευμάτων.

Ιδιαίτερα χρήσιμη αποδεικνύεται η σύγκριση με την αντίστοιχη έρευνα του 2009, την οποία η PI είχε πραγματοποιήσει τότε για λογαριασμό της εφημερίδας Καθημερινή.  (Η Καθημερινή, “Ο ιδεολογικός άτλας των Ελλήνων”, 29 Νοεμβρίου 2009. Βλέπε σχετικά: http://www.publicissue.gr/1352/values-2009-analysis/)

Οι σημαντικές διεργασίες που έχουν συντελεστεί στο πεδίο της ιδεολογίας, τα τελευταία οκτώ χρόνια (2009-2017), αποτυπώνονται ευκρινώς στο Διάγραμμα 1, όπου καταγράφεται η σημερινή κοινωνική αποδοχή βασικών πολιτικών αξιών και στο Διάγραμμα 2, όπου καταγράφονται οι διαχρονικές μεταβολές.

«Οικολογία», «Ιδιωτικός τομέας» και «Φεμινισμός» αποτελούν σήμερα τις τρεις περισσότερο αποδεκτές κοινωνικά πολιτικές αξίες (στο σύνολο των 14 επιλεγμένων πολιτικών αξιών που έχουν μετρηθεί – Διάγραμμα 1).

Η παρελθούσα οκταετία σημαδεύτηκε καθοριστικά, από την ραγδαία εκλογική άνοδο της Αριστεράς μέχρι το 2015 και την, επίσης ραγδαία, εκλογική της αποδυνάμωση την τελευταία 2ετία 2015-2017. Ως αποτέλεσμα της ιδεολογικής μεταστροφής του κυβερνώντος κόμματος, παρατηρείται  μια εντυπωσιακή ιδεολογική μεταστροφή της ελληνικής κοινωνίας στην ιδιώτευση και στον συντηρητισμό. Οι αξίες που καταγράφουν σήμερα τη μεγαλύτερη άνοδο, σε σύγκριση με την κοινωνική τους αποδοχή στην απαρχή της κρίσης το 2009 είναι (Διάγραμμα 2): ο «Ιδιωτικός Τομέας», +18%, η «Δεξιά», +12% και ο «Νεοφιλευθερισμός», +8%, η αποδοχή του οποίου, ωστόσο και παρά την αύξησή της, παραμένει περιορισμένη.

  • Βλέπε σχετικά και την ανάλυση του Γιάννη Μαυρή: «Άνοδος του συντηρητισμού: Πολιτικές ιδεολογίες στην Ελλάδα μετά το Μνημόνιο. Πως άλλαξε ο ιδεολογικός χάρτης, στην περίοδο 2009-2017». Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.mavris.gr/4943/political-ideology/