Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας, Απρίλιος 2014

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.006 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 1-8/4/2014. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ.

Η Μεθοδολογία της εκτίμησης

Τι είναι η “εκτίμηση εκλογικής επιρροής” της Public Issue

Παρουσιάστηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: 11-12/4/2014

Τα θέματα της Έρευνας:

1. Γενικό πολιτικό & κοινωνικό κλίμα

 • Κατεύθυνση της χώρας
 • Προσδοκίες για την προσωπική οικονομική κατάσταση
 • Προσδοκίες για την κατάσταση της οικονομίας

2. Αξιωματούχοι

 • Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών
 • Καταλληλότερος πρωθυπουργός

3. Διακυβέρνηση & Πολιτικά κόμματα

 • Ικανοποίηση από τη λειτουργία της κυβέρνησης & της αντιπολίτευσης
 • Καλύτερη κυβέρνηση για τη χώρα
 • Δημοτικότητα πολιτικών κομμάτων
 • Καλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης

4. Δημοτικές – Περιφερειακές εκλογές & Ευρωεκλογές 2014

 • Αναγνωρισιμότητα Δημοτικών/ Περιφερειακών εκλογών & Ευρωεκλογών
 • Ενδιαφέρον για τις Δημοτικές/ Περιφερειακές εκλογές & για τις Ευρωεκλογές
 • Πρόθεση συμμετοχής στις Δημοτικές/ Περιφερειακές εκλογές & στις Ευρωεκλογές
 • Γνώμη για την αποχή στις εκλογές του 2014
 • Παράσταση νίκης στις Ευρωεκλογές
 • Πρόθεση ψήφου Ευρωεκλογών

5. Βουλευτικές εκλογές

 • Γνώμη για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών
 • Αναγκαιότητα διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών
 • Παράσταση νίκης βουλευτικών εκλογών
 • Εκτίμηση εκλογικής επιρροής βουλευτικών εκλογών

Τα αποτελέσματα της έρευνας: