Η ποιότητα ζωής στον Πειραιά σήμερα

Τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 501 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 17-18/05/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 02/08/2008.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Αξιολόγηση των συνθηκών ζωής στον Πειραιά

Αξιολόγηση έργου Δημάρχου & Πολιτικά πρόσωπα της πόλης

Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες συλλογικής κατανάλωσης & τις υποδομές στον Πειραιά

Κοινωνικές αντιλήψεις για την πόλη του Πειραιά

Το μέλλον του Πειραιά

Κοινωνική συγκρότηση του Δήμου Πειραιά

Δείκτης Ικανοποίησης από την Ποιότητα Ζωής στον Πειραιά


Η παρουσίαση της έρευνας: