Η Κοινή Γνώμη απέναντι στις πρόσφατες εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 583 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 13/06/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 15/06/2008.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: