Συνέδριο ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Συνδικάτα & Ασφαλιστικό

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 610 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 17-19/03/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 23/03/2008.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσιάση της έρευνας: