Η εικόνα των πολιτικών κομμάτων σήμερα στην Ελλάδα – Μεταβολές στην πενταετία 2003-2008

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 616 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 29/09-01/10/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 05/10/2008.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Χαρακτηριστικά της εικόνας των κομμάτων

Εικόνα των κομμάτων και απόσταση από κοινωνικο/οικονομικές κατηγορίες

Η παρουσίαση της έρευνας: