Πολιτικό Βαρόμετρο 96, Νοέμβριος 2011

Το Πολιτικό Βαρόμετρο 96 (Νοέμβριος 2011),  θα παρουσιαστεί, την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011, στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.