Πολιτικό Βαρόμετρο 91, Ιούνιος 2011

Το Πολιτικό Βαρόμετρο 91 (Ιούνιος 2011),  θα παρουσιαστεί, την Κυριακή 12 Ιουνίου 2011, στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.