ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η Ελλάδα & το ΝΑΤΟ
Η κοινή γνώμη απέναντι στη βορειοατλαντική συμμαχία. Πως διαμορφώνονται σήμερα οι στάσεις και οι αντιλήψεις της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στο ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτό.

Πανελλαδική ποσοτική διαδικτυακή έρευνα, σε δείγμα 1.000 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και άνω, Μάιος 2022

 

Αρνητική στάση απέναντι στο ΝΑΤΟ εκφράζουν 6 στους 10 (60%)  Έλληνες πολίτες. Οι θετικές κρίσεις για τη βορειοατλαντική συμμαχία περιορίζονται, σήμερα, στο 1/3 (34%) της ελληνικής κοινής γνώμης.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η Ελλάδα & το ΝΑΤΟ

Οι στάσεις της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στο ΝΑΤΟ δεν έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά την τελευταία 6ετία. Εξαίρεση αποτελεί η περίοδος υπογραφής του πρωτοκόλλου για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας (2/2019), λόγω της ευνοϊκής -τότε- στάσης των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον δεν υφίσταται.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η Ελλάδα & το ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ διχάζει παραταξιακά την ελληνική κοινή γνώμη. Σήμερα, η υποστήριξή του στην Ελλάδα περιορίζεται μόνο μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ (77%) και δευτερευόντως του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ (58%). Εντυπωσιακή μεταστροφή (σε σχέση με το 2019) εμφανίζουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η Ελλάδα & το ΝΑΤΟ

Η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών (58%, 6 στους 10) πιστεύει ότι, μέχρι σήμερα, η Ελλάδα δεν έχει ωφεληθεί από συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ. Η στάση αυτή παραμένει, σε γενικές γραμμές, αμετάβλητη την τελευταία 15ετία.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η Ελλάδα & το ΝΑΤΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η Ελλάδα & το ΝΑΤΟ

Οι ηλικιακά μεγαλύτεροι πολίτες αξιολογούν ευνοϊκότερα την ωφέλεια από τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, ενώ οι νεότεροι σε ποσοστό 18% (1 στους 5) δεν έχουν γνώμη για το ζήτημα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η Ελλάδα & το ΝΑΤΟ

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ διχάζει την ελληνική κοινή γνώμη. Υπέρ, τάσσεται σήμερα η πλειοψηφία, 50% (1 στους 2), ενώ κατά τάσσεται το 38% (4 στους 10). Ωστόσο, η αντίθεση στο ΝΑΤΟ διαχρονικά έχει αυξηθεί σημαντικά (+13%, σε σύγκριση με το 2008).

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η Ελλάδα & το ΝΑΤΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η Ελλάδα & το ΝΑΤΟ