Η στάση της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στο ζήτημα της Κριμαίας

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.006 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 1-8/4/2014.

8

9