Εκλογές 9/2015: Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ψήφου στη ΝΔ

Πηγή: Public Issue – Αθροιστικό αρχείο Προεκλογικών Βαρομέτρων (Ν=3.020 άτομα) – Σεπτέμβριος 2015

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ψήφου στη ΝΔ:

1

2