Η εικόνα των ατόμων με αναπηρία στα ΜΜΕ

Ποιοτική έρευνα για την εικόνα των ατόμων με αναπηρία στα ΜΜΕ.
Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.).
Παρουσιάστηκε: 02/06/2008

Χρόνος διεξαγωγής: Απρίλιος – Μάιος 2008.
Μεθοδολογία: είκοσι μία προσωπικές ανώνυμες συνεντεύξεις (in depth interviews).
Δείγμα: εκπρόσωποι και μέλη φορέων ατόμων με αναπηρία.

Ταυτότητα της έρευνας

image2.jpg

Ομάδες δείγματος

Κριτήρια επιλογής και κάποια χαρακτηριστικά του δείγματος:

 • ως μοναδικό κριτήριο επιλογής μας ήταν να είναι εκπρόσωπος φορέα ή άτομο με αναπηρία, ανεξαρτήτως οποιουδήποτε άλλου στοιχείου (φύλο, ηλικία, κλπ)*
 • όλες οι συνεντεύξεις (εκτός των εκπροσώπων των φορέων) έγιναν «μέσω» κάποιας επαφής και φίλου, άρα ένα «φίλτρο» προϋπήρχε
 • το γεγονός ότι δέχθηκαν να μας μιλήσουν μαρτυρά ως ένα βαθμό και το ενδιαφέρον τους για το θέμα
 • σχεδόν όλοι δραστηριοποιούνται έντονα στο χώρο, (διαβάζουν πολύ, ενημερώνονται, συμμετέχουν σε συνέδρια, έχουν blogs, κλπ)

* Για την ομάδα “νοητικής υστέρησης” μίλησαν αποκλειστικά γονείς παιδιών με νοητική υστέρηση.
Ενώ, για την ομάδα “ψυχικής υγείας” μίλησαν γονείς και ένας χρήστης υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Κεντρικοί άξονες διερεύνησης

 • Η “ορατότητα” των ατόμων με αναπηρία στα ΜΜΕ (πόσο θεωρούν ότι ασχολούνται τα ΜΜΕ με θέματα αναπηρίας, πόσο εμφανίζονται τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, γιατί πιστεύουν ότι γίνεται αυτό, ποιες είναι οι επιπτώσεις)
 • Περιγραφή & αξιολόγηση της εικόνας τους από τα ΜΜΕ (υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που προβάλλονται, πως περιγράφεται και πώς αξιολογείται, ερμηνεύεται και πως;)
 • Διαφορές ανάμεσα στα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπη ενημέρωση εφημερίδες, ανάμεσα στα κανάλια)
 • Ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης
 • Σχέση ΜΜΕ και κοινής γνώμης
 • Πώς θα ήθελαν οι ίδιοι να προβάλλονται από τα ΜΜΕ
 • Τι είναι για τους ίδιους η αναπηρία
 • Προβολή (διαφήμιση)

Θεματικές ενότητες παρουσίασης

 • Γενικές παρατηρήσεις
 • Πρόσβαση των ατόμων με αισθητηριακή αναπηρία στα προϊόντα των ΜΜΕ
 • Τι είναι η αναπηρία για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία
 • Η “ορατότητα” των ατόμων με αναπηρία στα ΜΜΕ
 • Πως περιγράφουν την εικόνα τους στα ΜΜΕ
 • Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους πιστεύουν ότι συμβαίνει αυτό
 • Σχέση των ΜΜΕ και της κοινής γνώμης
 • Πως θα ήθελαν οι ίδιοι να αντιμετωπίζονται και να παρουσιάζονται από τα ΜΜΕ

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε pdf

Η παρουσίαση της έρευνας: