Σύγκριση του Δείκτη CCI της Public Issue με το Δείκτη ICS του πανεπιστημίου του Michigan

[[timeline-graph width=500 height=300 tid=44,63,66 gid=3 miny=0 maxy=150 ystep=15 title=pi-cci-ics-miscigan ]]