Έρευνα για τη Μετανάστευση, 2008

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 613 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω. 06-11/03/2008. Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Forum ΑΓΟΡΑ ΙΔΕΩΝ για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στο ένθετο της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, “The Economist” 27/03/2008.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Επιπτώσεις Μετανάστευσης

Μεταναστευτική Πολιτική

Γνώμη για τους μετανάστες – Δικαιώματα