Εκλογές 2007: Το κοινωνικό προφίλ των πολιτικών κομμάτων

Ανάλυση του
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΗ

Οι νέοι 18-24 ετών είναι η μόνη ηλικιακή κατηγορία, στην οποία το ΠΑΣΟΚ απέσπασε το προβάδισμα από τη ΝΔ (41%, έναντι 35%).

Σε όλες τις άλλες προηγήθηκε η ΝΔ, είτε ελαφρώς (στις μεσαίες), ή είτε με μεγάλη διαφορά (άνω των 65 ετών). Στους νέους, όμως, υψηλά ποσοστά απέσπασε και η Αριστερά: 9% το ΚΚΕ και 8% ο ΣΥΡΙΖΑ (το υψηλότερο ποσοστό του ανάμεσα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες). Τα κόμματα της Αριστεράς ενίσχυσαν την κοινωνική τους απήχηση (εις βάρος του ΠΑΣΟΚ) κυρίως μεταξύ των μεσαίων ηλικιακών κατηγοριών (τις γενιές της μεταπολίτευσης), ενώ ο ΛΑΟΣ φαίνεται να κερδίζει (εις βάρος της ΝΔ) τη συμπάθεια, όχι τόσο των συντηρητικών ηλικιωμένων, αλλά των νεότερων ηλικιακών ομάδων 25-34 ετών και 35-44 ετών.

Με βάση μια κλίμακα δώδεκα κοινωνικο-οικονομικών κατηγοριών, που χρησιμοποιεί στις έρευνές της Public Issue, συνάγεται το συμπέρασμα, ότι η ΝΔ πλειοψήφησε εκλογικά στις 6 από αυτές, το ΠΑΣΟΚ στις 3, ενώ τα δύο κόμματα εξουσίας ισοψήφισαν στις υπόλοιπες 3.

Συγκεκριμένα:

  1. η ΝΔ διατήρησε την πλειοψηφία στα εργοδοτικά στρώματα (46%, έναντι 34% του ΠΑΣΟΚ), στα ελεύθερα επαγγέλματα (43%, έναντι 33% του ΠΑΣΟΚ) και στους νέους ανέργους (47%, έναντι 33%). Επίσης, διατήρησε την κυριαρχία που κατέχει από το 2000 στις βασικές κατηγορίες του μη-ενεργού πληθυσμού: στους συνταξιούχους του ιδιωτικού (47%, έναντι 39%) και του δημοσίου τομέα (53%, έναντι 36%), καθώς και στις νοικοκυρές (50%, έναντι 38%).
  2. Το ΠΑΣΟΚ προηγήθηκε στους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα (38%, έναντι 36%), στους παλαιούς ανέργους (41%, έναντι 39%) και στους φοιτητές (41%, έναντι 30%)
  3. Σχετική ισοδυναμία των δύο κομμάτων καταγράφηκε στους αγρότες (44% ΝΔ, έναντι 45% του ΠΑΣΟΚ), στα παραδοσιακά μικροαστικά στρώματα (επαγγελματοβιοτέχνες, 37%), καθώς και στους μισθωτούς του δημοσίου τομέα (41% ΝΔ, έναντι 40% ΠΑΣΟΚ).

Δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ “Εκλογές 2007: Πλήρη αποτελέσματα και πίνακες” (18/09/2007)

Δείτε και τον παρακάτω πίνακα (Πηγή exit poll 2007)

  logo_nd.gif
41,8
logo_pasok.gif
38,1
logo_kke.gif
8,2
logo_syn.gif
5,0
logo_laos.gif
3,8
ΑΛΛΟ
3,1
100
Φύλο              
Άνδρες 41 38 8 5 5 3 100
Γυναίκες 42 39 8 5 3 3 100
Ηλικιακή κατηγορία              
18-24 ετών 35 41 9 8 3 5 100
25-34 ετών 40 36 8 5 6 5 100
35-44 ετών 40 37 9 6 5 4 100
45-54 ετών 39 40 9 6 4 3 100
55-64 ετών 44 41 8 3 2 2 100
65 ετών και άνω 55 35 5 1 2 1 100
Εκπαίδευση              
Αναλφ./ τάξεις Δημοτικού 45 41 8 1 4 1 100
Απόφοιτοι Δημοτικού 44 43 8 1 1 2 100
Απόφοιτοι Μέσης 41 40 8 4 5 3 100
Απόφοιτοι Ανώτερης 41 34 9 8 4 4 100
Απασχόληση              
Εργοδότες / Επιχειρηματίες 46 34 6 7 5 2 100
Αγρότες 44 45 9 1 2 1 100
Ελεύθεροι Επαγγελματίες 43 33 9 7 5 3 100
Επαγγελματοβιοτέχνες 37 37 9 4 9 4 100
Μισθωτοί Δημόσ. Τομέα 41 40 7 6 4 3 100
Μισθωτοί Ιδιωτ. Τομέα 36 38 11 6 5 4 100
Άνεργοι (για πρώτη φορά) 47 33 9 4 2 5 100
Άνεργοι (εργάζονταν) 39 41 8 4 4 4 100
Νοικοκυρές 50 38 6 2 3 2 100
Συνταξιούχοι Δημοσ. Τομέα 53 36 5 2 3 1 100
Συνταξιούχοι Ιδιωτ. Τομέα 47 39 8 3 2 2 100
Φοιτητές / σπουδαστές 30 41 8 12 3 6 100
Ενεργοί / μη ενεργοί              
Ενεργοί 40 38 9 6 4 3 100
Άνεργοι 42 38 8 4 4 5 100
Μη ενεργοί 46 38 7 4 3 3 100
Ώρα προσέλευσης              
Πολύ πρωινοί 47 36 7 3 4 3 100
Πρωινοί 42 39 8 4 4 3 100
Μεσημερινοί 40 38 9 7 4 3 100
Απογευματινοί 40 38 7 7 3 5 100
Ομοδημότες / ετεροδημότες              
Κατοικούν στον δήμο που ψήφισαν 42 39 8 5 4 3 100
Κατοικούν σε άλλο δήμο / κοινότητα 42 37 7 7 4 3 100
ΔΓ / ΔΑ 38 25 13 25     100
Χρόνος απόφασης ψήφου              
Αρκετός καιρός 46 39 8 3 3 2 100
Μερικές εβδομάδες 31 36 8 12 8 6 100
Λίγες ημέρες 31 38 9 9 6 7 100
Τελευταία στιγμή 31 37 8 9 7 9 100
ΔΓ / ΔΑ 43 36 7   7 7 100
Αυτοτοποθέτηση στην κλίμακα Α/Δ              
Μάλλον στην Αριστερά 4 53 25 14 1 3 100
Μάλλον στο Κέντρο 27 62 3 2 3 3 100
Μάλλον στην Δεξιά 91 3 0 0 5 1 100
Όλα αυτά δεν σημαίνουν τίποτα 43 31 6 5 7 8 100
ΔΓ / ΔΑ 38 41 6 3 6 6 100
Κριτήριο ψήφου σε κόμμα              
Είναι το καλύτερο 49 39 6 2 2 1 100
Είναι το λιγότερο κακό 41 41 5 7 4 3 100
Για να διαμαρτυρηθούν 9 17 24 18 18 14 100
Ψηφίζουν πάντα το ίδιο 43 43 9 3 1 1 100
ΔΓ / ΔΑ 41 32 5 9 5 9 100