Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος Βουλευτικών Εκλογών 4/10/2009 (17/9/2009)

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος Βουλευτικών Εκλογών 4/10/2009

Εκτίμηση Εδρών Κοινοβουλίου

Η τελική εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος Βουλευτικών Εκλογών 4ης Οκτωβρίου 2009 σε pdf