Οι Έλληνες & η οικονομική κρίση: Ένας χρόνος μετά

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 1.011 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 26/11- 2/12/2009. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 20/12/2009.

Τα θέματα της έρευνας:

 • Αξιολόγηση του μεγέθους της οικονομικής κρίσης
 • Επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία
 • Βαθμός ανησυχίας για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα
 • Εκτιμώμενη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
 • Επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία
 • Γνώμη για την κρατική παρέμβαση στην οικονομική κρίση
 • Γνώμη για τα όρια του κρατικού παρεμβατισμού
 • Ευρώ & προστασία της ελληνικής οικονομίας από την οικονομική κρίση
 • Καλύτερη κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης
 • Εκτιμώμενες συνέπειες της οικονομικής κρίσης στον επομενο χρόνο
 • Επιπτώσεις της κρίσης στην κατανάλωση των νοικοκυριών
 • Διάθεση αποταμιεύσεων στο χρόνο που πέρασε
 • Γνώμη για την υπερχρέωση των νοικοκυριών

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: