Στάσεις της Κοινής Γνώμης απέναντι στην εκλογή Προέδρου στη ΝΔ

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 1.061 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 19-21/10/2009. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 25/10/2009.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: