Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2010

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της

Εθνικής Έρευνας για τη Διαφθορά στην Ελλάδα – 2010

Η Εθνική Έρευνα για τη Διαφθορά στην Ελλάδα για το έτος 2010 παρουσιάστηκε την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, Ακαδημίας 23 στις 15/03/2011