Η ποιότητα ζωής στα Χανιά σήμερα

Τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 401 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 15-16/05/2008. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 31/05/2008.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Αξιολόγηση των συνθηκών ζωής στα Χανιά

Αξιολόγηση έργου Δημάρχου & Πολιτικά πρόσωπα της πόλης

Ικανοποίηση από τις υπηρεσίες συλλογικής κατανάλωσης & τις υποδομές στα Χανιά

Κοινωνικές αντιλήψεις για την πόλη των Χανίων

Το μέλλον των Χανίων

Κοινωνική συγκρότηση του Δήμου Χανίων

Δείκτης Ικανοποίησης από την Ποιότητα Ζωής στα Χανιά


Η παρουσίαση της έρευνας: