Οικονομικό Βαρόμετρο, Μάρτιος 2013

cci_3_2013

Κυριότερο χαρακτηριστικό της σχετικής ανάκαμψης που παρατηρείται από τον Ιανουάριο, αποτελεί η συγκρατημένη αισιοδοξία των πολιτών για το μακροπρόθεσμο μέλλον της οικονομίας, σε αντίθεση με τις εξαιρετικά αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Ωστόσο, παρά τη βελτίωση των τελευταίων μηνών, το καταναλωτικό κλίμα υπολείπεται ακόμα αισθητά από τα –προ της υπογραφής του Μνημονίου– επίπεδα.

 Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος CCI (60,5) σημείωσε οριακή άνοδο (+3,3 μονάδες), σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Η άνοδος που κατέγραψε κατά τον τρέχοντα μήνα και η σταθεροποίησή του κοντά στις 60 μονάδες, από τις αρχές του έτους, επιβεβαιώνουν την βελτίωση, συγκριτικά με τα επίπεδα του προηγούμενου φθινοπώρου.

 Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας CECI (42,3, +4,2 μονάδες σε σχέση με τον Φεβρουάριο) παρουσίασε άνοδο για 3ο συνεχόμενο μήνα και υπερέβη το όριο των 40 μονάδων, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2011 (42,1). Ταυτόχρονα, ο δείκτης καταναλωτικών προσδοκιών CEI (72,6) δείχνει να σταθεροποιείται σε επίπεδα υψηλότερα των 70 μονάδων κατά το τελευταίο τρίμηνο, σημειώνοντας οριακή αύξηση (+2,8 μονάδες), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

 Παρατηρώντας την εξέλιξη των τριών παραπάνω δεικτών, μπορεί κανείς να παρατηρήσει τα ακόλουθα: Πρώτον, ο δείκτης καταναλωτικών προσδοκιών (CEI) παραμένει σταθερά υψηλότερος από τον δείκτη τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας (CECI), υποδηλώνοντας το γεγονός, ότι οι πολίτες ενώ αισιοδοξούν περισσότερο για το μέλλον της οικονομίας, δεν είναι ικανοποιημένοι από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση.

Δεύτερον, η απόκλιση μεταξύ των δύο δεικτών (CEI και CECI) αυξάνει διαρκώς από το φθινόπωρο του 2011. Περισσότερο συγκεκριμένα, η μέση απόκλιση των δύο δεικτών υπολογίζεται σε μόλις 12,2 μονάδες, κατά την περίοδο 3/2011 – 10/2011. Στη συνέχεια, η απόκλιση διευρύνθηκε φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό της τον Ιανουάριο του 2013 (38,7 μονάδες). Έκτοτε, διατηρείται σταθερά πάνω από τις 30 μονάδες. Τρίτον, η εξέλιξη του δείκτη καταναλωτικού κλίματος (CCI) καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη του δείκτη καταναλωτικών προσδοκιών (CEI). Η υψηλή συσχέτιση μεταξύ των δύο δεικτών μπορεί να αποδοθεί στο μεγαλύτερο βάρος του CEI στον υπολογισμό του CCI, καθώς ο CEI συγκροτείται από τρεις (3) επιμέρους δείκτες, έναντι δύο (2) του CECI. Μια επιπλέον εξήγηση της παραπάνω διαπίστωσης αποτελεί η μεγαλύτερη μεταβλητότητα που εμφανίζει ο CEI, έναντι της σχετικά ομαλής εξέλιξης του CECI.

 Η ροπή προς αγορές (68,8) έφθασε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 μηνών (9/2011 – 3/2013). Οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για την οικονομία (60,2) υποχώρησαν αισθητά (-4,9 μονάδες), μέσα σε ένα μήνα, ενώ οι συνολικές απώλειες του σχετικού δείκτη φθάνουν τις 11,1 μονάδες, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2013. Αντίθετα, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για την οικονομία (111,2) αυξήθηκαν σημαντικά (+7,8 μονάδες), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η σταθεροποίηση του αντίστοιχου δείκτη σε επίπεδα άνω των 100 μονάδων για 4ο συνεχόμενα μήνα, γεγονός που σημαίνει ότι στην πλειοψηφία των πολιτών διατηρείται η αισιοδοξία για το μακροπρόθεσμο μέλλον της οικονομίας.

1