Οικονομικό Βαρόμετρο, Ιανουάριος 2013

 cci_2013_jan.jpg

Το καταναλωτικό κλίμα βελτιώθηκε σημαντικά, σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος – CCI (60) προσέγγισε τα επίπεδα του περασμένου Ιουλίου (60,5), καταγράφοντας αύξηση 7,1 μονάδων, μέσα σε ένα μήνα. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας – CECI (36,8) διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με τον Δεκέμβριο, ενώ αντίθετα, ο δείκτης καταναλωτικών προσδοκιών – CEI (75,5) σημείωσε άνοδο (+11,5 μονάδες), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Παρατηρώντας την εξέλιξη του δείκτη από τον Δεκέμβριο του 2007, προκύπτει, ότι η βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος κατά το τελευταίο τρίμηνο (11/2012 – 1/2013) δεν μεταβάλλει, τουλάχιστον προς το παρόν, τις γενικότερες τάσεις που διαμορφώθηκαν μετά την υπογραφή του Μνημονίου (5/2010). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 33 μηνών (5/2010 – 1/2013), ο δείκτης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις γύρω από τις 42 μονάδες.
Η περίοδος των εορτών δεν φαίνεται να βελτίωσε την ροπή προς αγορές (60,6, +1,9 μονάδες σε σχέση με τον Δεκέμβριο). Μόλις ο 1 στους 4 καταναλωτές (26%) πιστεύει ότι η τρέχουσα περίοδος είναι κατάλληλη για σημαντικές αγορές οικιακού εξοπλισμού (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κλπ). Ταυτόχρονα, οι εκτιμήσεις για την προσωπική οικονομική κατάσταση (13) είναι εξαιρετικά αρνητικές. Σχεδόν 9 στους 10 ερωτηθέντες (88%) εκτιμούν ότι η προσωπική τους οικονομική κατάσταση έχει χειροτερέψει μέσα σε ένα χρόνο. Όμως, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον. Οι προσδοκίες για την προσωπική οικονομική κατάσταση (42,6) παρουσίασαν μικρή βελτίωση (+4,8 μονάδες), σε σχέση με τον Δεκέμβριο, καθώς μόλις το 7% εκδηλώνει αισιοδοξία για το προσεχές έτος.Η αισιοδοξία αυξάνει πολύ περισσότερο, σχετικά με το μέλλον της οικονομίας. Οι προσδοκίες για την οικονομία (71,3) έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2010 και οι προσδοκίες για την οικονομία την προσεχή πενταετία (112,6) σημείωσαν την υψηλότερη τιμή της περιόδου που ακολούθησε την υπογραφή του Μνημονίου (5/2010 – 1/2013). Είναι αξιοσημείωτο, ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας αποτελούν το μόνο από τους 5 επιμέρους δείκτες που απαρτίζουν τον CEI, ο οποίος βρίσκεται πάνω από τις 100 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι, όσον αφορά στην προοπτική της οικονομίας τα επόμενα 5 έτη, όσοι δίνουν θετικές απαντήσεις (43%) είναι περισσότερο από εκείνους που δίνουν αρνητικές απαντήσεις (31%).
Σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα διατηρούνται οι εκτιμήσεις των πολιτών για την ανεργία, τον πληθωρισμό και την αποταμίευση. Το 76% (-7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο) αναμένουν περαιτέρω αύξηση της ανεργίας στους επόμενους 12 μήνες. Σχεδόν οι 6 στους 10 (57%) εκτιμούν ότι οι τιμές θα αυξηθούν στο επόμενο 12μηνο, ενώ μόλις το 5% των ερωτώμενων, ποσοστό πολύ κοντά το ιστορικό χαμηλό της περιόδου 2007 – 2013 (4% τον Απρίλιο του 2012), ελπίζει ότι μπορεί να αποταμιεύσει κάποιο χρηματικό ποσό κατά το προσεχές έτος.
Συμπερασματικά, το καταναλωτικό κλίμα παρουσίασε μια αισθητή ανάκαμψη κατά το τελευταίο τρίμηνο, αποτυπώνοντας κυρίως την αισιοδοξία των πολιτών για τις προοπτικές της οικονομίας. Όμως, προς το παρόν, αυτή η ανάκαμψη δεν δείχνει τόσο ισχυρή, ώστε να επαναφέρει το καταναλωτικό κλίμα στα – προ της υπογραφής του Μνημονίου – επίπεδα.

1.JPG