Οικονομικό Βαρόμετρο, Δεκέμβριος 2013

1

Το καταναλωτικό κλίμα επανήλθε στα επίπεδα των αρχών του 2013, σημειώνοντας μικρή άνοδο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Γενικότερα, ο σχετικός δείκτης εμφανίζεται στάσιμος, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Η επάνοδος της αισιοδοξίας για το μέλλον της οικονομίας στα επίπεδα του προηγούμενου Οκτωβρίου αποτελεί τη σημαντικότερη εξέλιξη, σε σχέση με τον Νοέμβριο. Αξιοσημείωτη είναι και η βελτίωση των προσδοκιών για την εξέλιξη του πληθωρισμού.

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος-CCI (59,8) σημείωσε άνοδο (+3,1 μονάδες), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι δύο επιμέρους δείκτες εμφάνισαν αντίρροπες τάσεις. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας-CECI (41,2) υποχώρησε κατά 3,1 μονάδες, σε σχέση με τον Νοέμβριο, ενώ αντίθετα, ο δείκτης καταναλωτικών προσδοκιών-CEI (72,2) επανήλθε στα επίπεδα του Ιουνίου του 2013, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο (+7,2 μονάδες), μέσα σε ένα μήνα.

Η ροπή προς αγορές (59,5) έφθασε τα χαμηλότερα επίπεδα του 2013, καταγράφοντας  θεαματική πτώση (-9 μονάδες), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Μόλις ο 1 στους 4 (24%) πιστεύει ότι η τρέχουσα περίοδος προσφέρεται για σημαντικές αγορές οικιακού εξοπλισμού (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.). Οι εκτιμήσεις για την προσωπική οικονομική κατάσταση (23) σημείωσαν άνοδο (+2,8 μονάδες σε σχέση με τον Νοέμβριο) για 2ο συνεχόμενο μήνα. Όμως, οι 8 στους 10 πολίτες (79%) εκτιμούν ότι η προσωπική τους οικονομική κατάσταση επιδεινώθηκε κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Οι προσδοκίες για την προσωπική οικονομική κατάσταση (50) βελτιώθηκαν οριακά (+1,9 μονάδες), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Παρά την σχετική βελτίωση του δείκτη το τελευταίο δίμηνο, μόλις το 8% αναμένει ότι η προσωπική του οικονομική κατάσταση θα βελτιωθεί κατά το προσεχές έτος. Οι βραχυπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για το μέλλον της οικονομίας παρουσίασαν σημαντική άνοδο. Πιο συγκεκριμένα, οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες (62)  σημείωσαν άνοδο  7,8 μονάδων, σε σχέση με τον Νοέμβριο, ενώ οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες (104,7) υπερέβησαν εκ νέου το «ψυχολογικό» φράγμα των 100 μονάδων, εμφανίζοντας θεαματική άνοδο 12 μονάδων, κατά το ίδιο διάστημα. Το 19% εκφράζει αισιοδοξία για το μέλλον της οικονομίας το προσεχές έτος, ενώ, όταν ο χρονικός ορίζοντας διευρύνεται ως την προσεχή πενταετία, το ποσοστό όσων προβλέπουν ανάκαμψη της οικονομίας ανεβαίνει στο 40%.

Από τις αρχές του 2013, το καταναλωτικό κλίμα ανέκαμψε σημαντικά. Ο σχετικός δείκτης παρουσίασε αξιοσημείωτη σταθερότητα γύρω από τις 58 μονάδες, σημειώνοντας έντονες διακυμάνσεις εξ’ αιτίας των σημαντικών πολιτικών και οικονομικών γεγονότων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του έτους (εξελίξεις στην Κύπρο, κλείσιμο της ΕΡΤ, πτώση της τρικομματικής κυβέρνησης, αναταραχές στην Παιδεία και την Υγεία κ.λπ.). Παρά τη στασιμότητα του δείκτη καταναλωτικού κλίματος, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και ο δείκτης καταναλωτικών προσδοκιών εμφάνισαν αντίθετες τάσεις, εντός του 2013. Ο πρώτος παρουσίασε ανοδική τάση, με συνολικά κέρδη 4,4 μονάδες (41,2 μονάδες τον Δεκέμβριο από 36,8 μονάδες τον Ιανουάριο) και ο δεύτερος πτωτική τάση, με συνολικές απώλειες 3,3 μονάδες (72,2 μονάδες τον Δεκέμβριο από 75,5 μονάδες τον Ιανουάριο).

Οι εκτιμήσεις και οι προσδοκίες που αφορούν την προσωπική οικονομική κατάσταση σημείωσαν αισθητή βελτίωση, κατά τη διάρκεια του 2013. Η συνολική άνοδος των εκτιμήσεων έφθασε τις 10 μονάδες (23 μονάδες τον Δεκέμβριο από 13 μονάδες τον Ιανουάριο) και η αντίστοιχη των προσδοκιών τις 7,4 μονάδες (50 μονάδες τον Δεκέμβριο από 42,6 τον Ιανουάριο). Από την άλλη πλευρά, η αισιοδοξία για το μέλλον της οικονομίας υποχώρησε αισθητά, εντός του τρέχοντος έτους. Οι προσδοκίες για την οικονομία παρουσίασαν συνολική πτώση 9,3 μονάδων (62 μονάδες τον Δεκέμβριο από 71,3 τον Ιανουάριο) και οι προσδοκίες για την οικονομία την προσεχή πενταετία κατέγραψαν πτώση 7,9 μονάδων (104,7 μονάδες τον Δεκέμβριο από 112,6 τον Ιανουάριο). Όμως, οι προσδοκίες των πολιτών για το μέλλον, τόσο της οικονομίας, όσο και της προσωπικής τους οικονομικής κατάστασης διατηρούνται σε υψηλότερα επίπεδα, συγκριτικά με τις εκτιμήσεις τους για την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Ο ετήσιος, για το 2013, μέσος όρος των εκτιμήσεων για την προσωπική οικονομική κατάσταση υπολογίζεται σε μόλις 17,4 μονάδες, όταν οι αντίστοιχοι μέσοι όροι των προσδοκιών της προσωπικής οικονομικής κατάστασης υπολογίζονται σε 47,3 μονάδες και των προσδοκιών για το μέλλον της οικονομίας σε 59,5 μονάδες, για τον επόμενο χρόνο, και σε 101,9 μονάδες, για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι προσδοκίες των πολιτών για την ανεργία και την αποταμίευση δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά. Μόλις ο 1 στους 10 (9%, +1% σε σχέση με τον Νοέμβριο) αναμένει πτώση της ανεργίας κατά το προσεχές έτος. Οι 9 στους 10 (94%, +1% σε σχέση με τον Νοέμβριο) δεν ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να αποταμιεύσουν κάποιο χρηματικό ποσό στο επόμενο 12μηνο. Αντίθετα, σημαντική βελτίωση εμφανίζουν οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Το ποσοστό όσων αναμένουν πτώση των τιμών στους επόμενους 12 μήνες (16%, +4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα) κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 9 μηνών (4/2013-12/2013), σημειώνοντας άνοδο για 3ο συνεχόμενο μήνα. Η συνολική αύξηση του εν λόγω δείκτη, κατά το τρίμηνο 10/2013-12/2013, προσέγγισε το 7%.

CCI