Οικονομικό Βαρόμετρο 37, Φεβρουάριος 2011

cover.JPG


 

 

Η Μεθοδολογία του Οικονομικού Bαρόμετρου

 

 

 

Οικονομικό Βαρόμετρο – Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος – Φεβρουάριος 2011 / Economic Barometer – Consumer Climate Index (CCI) – February 2011

[[timeline-graph width=500 height=300 tid=63,44 gid=3 miny=0 maxy=150 ystep=15 title=mamou ]]

Σύγκριση των Δεικτών Τρέχουσας Οικονομικής Συγκυρίας & Καταναλωτικών Προσδοκιών / Comparing Current Economic Conditions Index (CECI) & Consumer Expectations Index (CEI)

[[timeline-graph width=500 height=300 tid=63,44,64,65 gid=3 miny=0 maxy=150 ystep=15 title=cci-cesi-cei ]]

Σύγκριση του Δείκτη CCI της Public Issue με το Δείκτη ICS του πανεπιστημίου του Michigan / Public Issue’s CCI and University of Michigan’s ICS: A comparison

[[timeline-graph width=500 height=300 tid=44,63,66 gid=3 miny=0 maxy=150 ystep=15 title=pi-cci-ics-miscigan ]]

Ο Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (Consumer Climate Index – CCI), καθώς και οι υπόλοιποι δείκτες του Οικονομικού Βαρόμετρου, που δημοσιεύονται στην παρούσα ανάλυση, βασίζονται σε μηνιαίες πανελλαδικές τηλεφωνικές έρευνες 1.000 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω. Η μέτρηση Φεβρουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε, στο χρονικό διάστημα 04-08/02/2011.

The Consumer Climate Index and other Economic Barometer indices presented in this report are based on monthly telephone interviews with 1,000 individuals aged 18 and over from across Greece. The February 2011 survey was carried out in the period 04-08/02/2011.