Οικονομικό Βαρόμετρο, Μάιος 2009

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer Climate Index), καθώς και οι υπόλοιποι δείκτες του Οικονομικού Βαρόμετρου, που δημοσιεύονται στην παρούσα ανάλυση, βασίζονται σε μηνιαίες πανελλαδικές τηλεφωνικές έρευνες 1.000 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω

Η μέτρηση Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε, στο χρονικό διάστημα 4-5/05/2009

Η Μεθοδολογία του οικονομικού Bαρόμετρου

Οι Δείκτες του οικονομικού Bαρόμετρου

 

Διαπιστώσεις με βάση το Οικονομικό Βαρόμετρο Μαΐου 2009 της Public Issue

O Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI) καταγράφει ανοδική πορεία για τρίτο συνεχή μήνα. Αν και μικρότερη της μονάδος, η αύξηση Μαΐου ωθεί το δείκτη στην υψηλότερη μέχρι σήμερα τιμή του (76,2 μονάδες). Ενδεικτικά, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2008, ο CCI παρουσιάζεται αυξημένος κατά 15,4 συνολικά μονάδες.

Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI)

cci_2009_05.JPG

Τα αποτελέσματα του Οικονομικού Βαρόμετρου και ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος σε pdf

 

Findings based on Public Issue’s May 2009 Economic Barometer

  • The Consumer Confidence Index has stabilised at relatively high levels.
  • The improvement in income expectations, combined with high levels of propensity to purchase and consume, confirm forecasts pointing to the maintenance of positive rates of growth of private consumption during 2009.
  • Expectations regarding unemployment remain at extremely low levels. The recent measures in support of employment do not appear to have brought the anticipated improvement in the relevant index.
  • Uncertainty about the future of the welfare state, employment and social prosperity in a volatile and unstable environment may account for the higher expectations regarding savings recorded among younger consumers.
  • Expectations for the economy and personal income are expected to play a more important role in the outcome of the election result than consumers’ perceptions regarding present economic conditions.
  • Consumers who place themselves on the left side of the R/L political spectrum are clearly more pessimistic with respect to expectations regarding personal income, the economy and unemployment compared to consumers belonging to the right-wing electorate.
  • The lag in expectations for the economy relative to income expectations may indicate lower confidence of consumers in the national and international bodies responsible for exercising economic policy.
  • Despite the significant reduction of inflationary pressures relative to 2008, consumers remain pessimistic overall about the course of prices during the next 12 months.