Οικονομικό Βαρόμετρο, Απρίλιος 2009

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer Climate Index), καθώς και οι υπόλοιποι δείκτες του Οικονομικού Βαρόμετρου, που δημοσιεύονται στην παρούσα ανάλυση, βασίζονται σε μηνιαίες πανελλαδικές τηλεφωνικές έρευνες 1.000 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω

Η μέτρηση Απριλίου 2009 πραγματοποιήθηκε, στο χρονικό διάστημα 1-4/04/2009

Η Μεθοδολογία του οικονομικού Bαρόμετρου

Οι Δείκτες του οικονομικού Bαρόμετρου

Βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος για δεύτερο συνεχόμενο μήνα

Ο Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI) παρουσιάζει άνοδο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Έπειτα από αύξηση 7,5 μονάδων, ο δείκτης προσεγγίζει τις 75,3 μονάδες, ήτοι την δεύτερη υψηλότερη μέχρι σήμερα τιμή του. Η εξέλιξη του CCI κατά τον τρέχοντα μήνα αυξάνει την διαφορά του δείκτη σε σχέση με τον συνολικό μέσο όρο του, από 3,3 μονάδες τον Μάρτιο σε 10,2 τον Απρίλιο. Η τιμή του Δείκτη Καταναλωτικού Κλίματος, τον τρέχοντα μήνα, είναι βελτιωμένη κατά 4 συνολικά μονάδες σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2008.

Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI)

cci_2009_04.jpg

Findings based on Public Issue’s April 2009 Economic Barometer

Consumer confidence improves for second consecutive month

  • It appears that consumer confidence is gradually being restored due to an absence of serious impacts on the Greek economy from the international financial crisis.
  • Propensity to purchase and consume reached a new record high. The difference in comparison with April 2008 is almost 25 points, clearly indicating an improvement in households’ propensity to consume.
  • Greek consumers assess present economic conditions to be particularly positive. The factors that have contributed to this development are the rapid drop in inflation and the consequent rise in purchasing power of households, the relative strengthening of consumers’ negotiating position with retail stores and the feeling that the crisis is giving rise to significant opportunities for consumers.
  • It has now become quite clear that the crisis of high prices which hit the Greek economy in the first half of 2008 had a greater impact on households’ propensity to purchase and consume than the ongoing international financial crisis.
  • Consumer confidence in the Greek economy improved for the second consecutive month, indicating an abatement of fears that the Greek state was on the verge of bankruptcy. However, the relative index remains at low levels, confirming that the restoration of optimism among consumers is expected to be a slow and difficult process.
  • Expectations for unemployment remain extremely pessimistic, despite a marked improvement in April. The fact that unemployment expectations are stuck at very low levels may be due to fears among consumers that a series of longstanding, smouldering social problems are about to get worse, including the inability of certain population groups (young people, women) to find decent jobs.
  • Expectations regarding savings also remain at very low levels, highlighting the inability or unwillingness of consumers to increase their savings, even when faced with the danger of a possible rapid deterioration of the economic situation.
  • Despite the upward course seen in the current month (which could be attributed to the Easter bonus), expectations for personal income declined markedly relative to April 2008.
  • The majority of consumers believe that the crisis will be over in five years. The long-term expectations of consumers regarding the course of the economy reached a record high, indicating greater confidence among consumers in the capacity of the Greek economy to cope with the international financial crisis.
  • Consumers anticipate a further reduction of inflation, which appears to be contributing to a rise in expectations regarding income and especially propensity to purchase and consume.