Οικονομικό Βαρόμετρο, Νοέμβριος 2008 – Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI)

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer Climate Index), καθώς και οι υπόλοιποι δείκτες του Οικονομικού Βαρόμετρου, που δημοσιεύονται στην παρούσα ανάλυση, βασίζονται σε μηνιαίες πανελλαδικές τηλεφωνικές έρευνες 1.000 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω.

Η μέτρηση Νοεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε, στο χρονικό διάστημα 4-6/11/2008

 Η Μεθοδολογία του οικονομικού Bαρόμετρου

Συγκρατημένη απαισιοδοξία διακατέχει τους καταναλωτές – Οι προσδοκίες των καταναλωτών για την εξέλιξη του πληθωρισμού παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση από τις επίσημες προβλέψεις – Οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης δεν έχουν γίνει ακόμη ιδιαίτερα αισθητές

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος CCI παρουσίασε το Νοέμβριο οριακή άνοδο 0,4 μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, και προσέγγισε τις 61,1 μονάδες. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου διμήνου, η σταθεροποίηση του δείκτη, περί την τιμή 60, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα του μέσου όρου των δώδεκα τελευταίων μηνών (64), αντανακλά τη σύγκλιση δύο αντιθετικών τάσεων.

Δείκτης Καταναλωτικού Κλίματος (CCI)

cci_2008_11.JPG