Έρευνα για το άσυλο, τα δικαιώματα των πολιτών και τις μορφές διαμαρτυρίας απέναντι στην κυβέρνηση

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 608 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 24-25/01/2007.

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 28/01/2007.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: