Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Οικολογικό Βαρόμετρο: Οι Έλληνες και το Περιβάλλον – Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες;

Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2007

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα σε δείγμα 685 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 24-26/01/2007. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργία με τη WWF.

Τα θέματα της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η πρόσληψη της έννοιας του περιβάλλοντος

Συγκριτική αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος στον πλανήτη και στην Ελλάδα

Κοινωνική ευθύνη για το περιβάλλον

Οικολογική αυτοσυνείδηση;

Οικολογικό αποτύπωμα