Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Η διεθνής οικονομική κρίση και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Κυριακή, 02 Νοεμβρίου 2008

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 684 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 30-31/10/2008.

Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 02/11/2008.

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Η παρουσίαση της έρευνας: