Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Η στάση της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στο ζήτημα της Κριμαίας

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, χωρίς κάλπη σε δείγμα 1.006 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω που διαθέτει το εκλογικό δικαίωμα, 1-8/4/2014.

8

9