Στάσεις και Αντιλήψεις της Ελληνικής Κοινής Γνώμης απέναντι στην Ελληνική Ιστορία και την Επανάσταση του 1821
Στάσεις και Αντιλήψεις της Ελληνικής Κοινής Γνώμης απέναντι στην Ελληνική Ιστορία και την Επανάσταση του 1821

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα, σε δείγμα 605 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 12-13/03/2007.
Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Δημοσιεύθηκε: 24/03/2007.

Οι θεματικές ενότητες της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Δημοφιλέστερη περίοδος της ελληνικής ιστορίας

Ενδιαφέρον για την Ελληνική ιστορία

Σημαντικότερο γεγονός για την Ελληνική Ιστορία

Βαθμός πληροφόρησης για την επανάσταση το 1821

Γνώμη για το ρόλο του σχολικού μηχανισμού σχετικά με την επανάσταση του 1821

Εξωσχολικές πηγές ενημέρωσης σχετικά με την επανάσταση του 1821

Αναγωρισιμότητα της επετείου

Περιοχή με σημαντικότερη συνεισφορά στην επανάσταση του 1821

Η σημαντικότερη μάχη του 1821

Γνώμη για τον ρόλο της φιλικής εταιρίας

Γνώμη για το ρόλο του πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης

Γνώμη για τον ρόλο των κλεφτών και των αρματολών

Γνώμη για τον ρόλο του λαϊκού κλήρου

Γνώμη για τον ρόλο των προεστών και των κοτζαμπάσηδων

Γνώμη για τον ρόλο των μοναστηριών

Γνώμη για τον ρόλο που έπαιξαν στην επανάσταση

Γνώμη για το κρυφό σχολειό

Γνώμη για την συμμετοχή των αρβανιτών

Γνώμη για τις ακρότητες

Αναγνωρισιμότητα σημαντικότερων προσώπων στην επανάσταση του 1821

Γνώμη για τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων στην επανάσταση του 1821

Μεγάλη δύναμη που βοήθησε περισσότερο την επανάσταση του 1821

Γνώμη για τη νίκη της ελληνικής επανάστασης

Αναγνωρισιμότητα του φιλελληνισμού

Αναγνωρισιμότητα φιλελλήνων

Γνώμη για τον χαρακτήρα της επανάστασης του 1821

Γνώμη για τις εμφύλιες συγκρούσεις στην επανάσταση του 1821

Αίσθημα υπερηφάνειας για την επανάσταση του 1821

Βλέπε σχετικά με την παρουσίαση της έρευνας στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24 Μαρτίου 2007: